2014. augusztus 16., szombat

A hét kecskegida (népmese) - lapozható bábszínház ujjbábokkal :)


Elkészült ez a szépséges lapozható bábszínház! :)
Nagy kihívás volt számomra, már régóta terveim között szerepelt egy ilyen jellegű alkotás.
Igazán szerencsésnek mondhatom magam, hogy anyukám "nem csak" óvó néni, hanem varrni is tud és ráadásul kreatív ötleteivel is segítette a munkámat.

Bizony gyakran összedugtuk a fejünket, mit, hogyan lehetne megvalósítani úgy, hogy a mese elbábozható legyen a gyermekek számára.
Munka és szórakozás is volt egyben számunkra és gyakran gyönyörködtünk egymás alkotásában, még ha egy pici részről is volt szó! :)
Szóval jó volt együtt dolgozni!! :)) <3

Ez a sok pici ,,mütyűr" teljesen elvarázsolja az embert! :)
Olyan érzésed támad, hogy ,,de jó lenne ide beköltözni"! :)

Tehát elkészült az első lapozható bábszínház! :)
Sikerült elbújtatni a répaföldet a fa mögé és a pékséget a város alatti dombba! 
Nekünk a pékség a kedvencünk! :))


Kezdődik a mese... :)


,,Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy kecske. Annak a kecskének volt hét kicsi gidája.
Egyszer azt mondta az öreg kecske:
- Vigyázzatok, s maradjatok itthon, mert én megyek ki a mezőre, hogy hozzak nektek friss füvecskét. Be ne engedjetek senkit, mert én nem jövök haza csak estére!
- Jól van, szót fogadunk - mondták a kis kecskefiak."


... de amikor elment, a kis huncutok rögtön kiugrottak az ágyból! :)


,,Hát egy ordas farkas ott hallgatózott a ház mellett."
Gidóhúsra fájt a foga! 
,,- Kedves kis fiacskáim, nyissátok ki az ajtót, mert hoztam nektek friss füvecskét.
Jót nevettek a kiskecskék.
- Hiszen a mi anyánk csak estére jön haza, s a hangja sem ilyen vastag, mint a tied."


,,Megbosszankodott a farkas, elfutott ki a rétre. Ott látott egy nagy tábla répát. Kihúzott egy jó nagyot, megette, hogy jó vékony legyen a hangja."Amikor visszament, majdnem kinyitották az ajtót, mikor a legnagyobbik rákiált a többire:
,,- Ki ne nyissátok az ajtót, hiszem a mi anyánknak fehér a lába..."


Ezután mérgesen ment a farkas a városba egyenesen a pékhez és mondta, hogy hamar egy zsák lisztet vegyen elő.

,,A hangja is vékony volt, a lába is fehér, a kisgidók csakugyan azt gondolták, hogy az anyjuk jött haza...
s kinyitották az ajtót.",,Hát, uram teremtőm, lett ordítás, mikor belépett a farkas!
Egyik bújt a pad alá, a másik a szuszékba, a harmadik a hamulyukba, a negyedik az óratokba.
A másik három úgy megijedt, hogy a szoba közepén maradt, nem tudott elfutni.
A farkas rögtön bekapta őket...,
de az óralyuk olyan kicsi volt, hogy nem fért be a farkasnak a szája."


,,Kiment a farkas, lefeküdt egy nagy eperfa alá, s ott elaludt.
Estére jön haza az öreg kecske a mezőről.",,Szinte meghalt ijedtében, mikor meglátta, hogy nyitva az ajtó és sehol senki.
Kiabálni kezdett:
- Gidili, midili, gyertek elő!
...
Elpanaszolta a kicsi, hogyan csapta be őket a nagy ordas farkas.
-Jaj - azt mondja a kecskemama -, akkor azt láttam, amint a nagy eperfa alatt alszik. Olyan nagy a hasa! Hamar keress elő tűt, cérnát, ollót! - mondja a  fiának."


,,A kecske végigvágta a farkas hasát. A kecskegidák mind kiugráltak belőle. Örömükben elkezdtek ugrálni, tapsolni és táncolni."
Miután a farkas hasát megtömték kaviccsal, hazamentek.


,,Éppen a kecskének a háza előtt folyt a patak. A kisgidók jót nevettek rajta, hogy az öreg farkas ott úszik.",,Ha a farkas bele nem fulladt volna, az én mesém is tovább tartott volna."


Forrás: Icinke-picinke (Népmesék óvodásoknak)
Ebben a könyvben megtaláljátok a teljes mesét! :)

Lotti :)

2014. augusztus 6., szerda

Répa mese ujjbábokkal :)


Újabb bábkészletem szereplői ismét nagyon népszerűek!
Bizonyára a felnőttek is szívesen emlékeznek vissza erre az aranyos kis mesére! :)
A kisgyermekeknél kiválóan fejleszti a sorrendiséget, hiszen nem mindegy ki kit hívott segítségül! :)

Íme a mese és a bábok, melyek megvásárolhatók Meska boltomban! :)

A répa 
(orosz népmese)

Az apóka ültetett egy répát, és így biztatgatta:
- Nőj, nőj, répa, növekedjél, gyökérke, jó édesre, szép kövérre, óriási nagyra!
Meg is nőtt a répa, jó édes lett, szép kövér lett, óriási nagy lett.
Ment az apóka, hogy kihúzza.
Húzta-húzta, tépte-cibálta, ráncigálta, de hiába – nem mozdult a répa. Hívta az apóka az anyókát.
Anyóka húzta apókát,
apóka húzta a répát -
húzták-húzták, ráncigálták, de hiába – nem mozdult a répa.

Hívta az anyóka az unokáját.
Unoka húzta anyókát,
anyóka húzta apókát,
apóka húzta a répát -
húzták-húzták, ráncigálták, de hiába – nem mozdult a répa.

Hívta az unoka a kutyát, Bogárkát.
Bogárka húzta unokát,
unoka húzta anyókát,
anyóka húzta apókát,
apóka húzta a répát -
húzták-húzták, ráncigálták, de hiába nem mozdult a répa.

Hívta Bogárka a tarka macskát.
Macska húzta Bogárkát,
Bogárka húzta unokát,
unoka húzta anyókát,
anyóka húzta apókát,
apóka húzta a répát -
húzták-húzták, ráncigálták, de hiába – nem mozdult a répa.


Hívta a macska az egérkét.
Egérke húzta a macskát,
macska húzta Bogárkát,
Bogárka húzta unokát,
unoka húzta anyókát,
anyóka húzta apókát,
apóka húzta a répát -
húzták-húzták, jót rántottak rajta – erre aztán engedett a répa, kifordult a földből.


Csak, hogy el ne vesszenek a szereplők! :)

Szép napot kívánok Nektek: Lotti :)

2014. augusztus 3., vasárnap

Ujjmondóka ujjbábokkal :)


,,Hüvelykujjam almafa,
Mutatóujjam megrázta,
Középső ujjam felszedte,
Gyűrűsujjam hazavitte,
A kisujjam mind megette, 
Megfájdult a hasa tőle."
:)

Újabb kihívás volt számomra a bábfigurák hajának elkészítése.
Végül a kislányoknak gyapjúból készítettem frizurát, a kisfiúknak hímeztem! :)
Ajánlom óvodába, bölcsődébe szeretettel... :)
Nagyon kedvező áron megvásárolható a Meska boltomban ! :)

Lotti :)

2014. augusztus 1., péntek

A kiskakas gyémánt félkrajcárja (népmese) - ujjbábok :)


Óvodás koromban nagyon szerettem ,,A kiskakas gyémánt félkrajcárja" című mesét! Természetesen az a része tetszett a legjobban (mint a legtöbb kisgyermeknek), amikor a török császár a kiskakast a bő bugyogójába tette, azok pedig jól megcsipkedték a török császár farát! :)) 
Nos, most ennek az ,,idegesítő" kiskakasnak a történetét készítettem el. :)
A legújabb ujjbábjaimmal nagyon sok időt töltöttem, minden kis apró részletét kidolgoztam! 
Handmade - Természetesen kézzel minden öltését! :)Ehhez a készlethez is készült egy praktikus kis ujjbábtároló zsák, amibe bábozás után elrakodhatunk! :)


A mese bábozással :)


,,Volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy kis kakasa. Csak ott keresgél, csak ott kapargál a kiskakas a szeméten, egyszer talál egy gyémánt félkrajcárt. "


,,Arra megy a török császár. Meglátja a kiskakasnál a gyémánt félkrajcárt, azt mondja neki:
- Kiskakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat.
- Nem adom biz én, kell a gazdasszonyomnak."


,,De a török császár erővel is elvette tőle, hazavitte, betette a kincseskamrájába. A kiskakas megharagudott, felszállott a kerítése tetejére, elkezdett kiabálni:
- Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom. "


,,Megharagudott erre a török császár.
- Eredj te szolgáló, fogd meg a kiskakast, hogy ne kiabáljon, vesd bele a kútba. "


,,A szolgáló megfogta, kútba vetette. De a kiskakas csak elkezdi a kútban:
- Szídd fel begyem a sok vizet, szídd fel begyem a sok vizet! - Arra a begye mind felszítta a vizet a kútból."


,,A kiskakas megint felszállott a török császár ablakába:
- Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom."


,,Megint azt mondja erre a török császár a szolgálójának:
- Eredj te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd belé az égő kemencébe.
A szolgáló megint megfogta a kiskakast, s az égő kemencébe vetette. De a kiskakas megintcsak elkezdi:
- Ereszd ki begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet. Ereszd ki begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet! - Erre a begye mind kieresztette a vizet, eloltotta a tüzet. "


,,Akkor megintcsak felszállott az ablakba:
- Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom. "


,,Még nagyobb méregbe jött erre a török császár.
- Eredj te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd bele a méhes kasba, hadd csípjék agyon a darazsak.
A szolgáló belevetette a kiskakast a méhes kasba. Ott megint elkezdi a kiskakas:
- Szídd fel begyem a darázst; szídd fel begyem a darázst.
Arra a begye mind felszítta a darázst."


,,Akkor megint felszállott a török császár ablakába:
- Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom."


,,Már a török császár nem tudta, mit csináljon vele.
- Eredj te szolgáló, hozd ide azt a kiskakast, hadd tegyem ide a bő bugyogóm fenekébe. 
Megfogja a szolgáló a kiskakast; a török császár beteszi a bő bugyogója fenekébe. "


,,Akkor a kiskakas megintcsak elkezdi:
- Ereszd ki begyem a darázst, hadd csípje meg a farát, ereszd ki begyem a darázst, hadd csípje meg a farát.
A begye mind kieresztette a darázst, azok jól megcsipkedték a török császár farát. Felugrik erre a török császár:
- Jaj, jaj, a fránya egye meg azt a kiskakast; vigyétek hamar a kincses kamrába, hadd keresse meg a maga gyémánt félkrajcárját."


,,Bevitték a kiskakast a kincses kamrába, ott megint elkezdi a maga nótáját: 
- Szídd fel begyem a sok pénzt, szídd fel begyem a sok pénzt. 
Erre a begye mind felszítta a török császár három kád pénzét. "


,,A kiskakas hazavitte, odaadta a gazdasszonyának; gazdag asszony lett belőle, még máig is él, ha meg nem halt."

Itt a vége, fuss el véle! :)

Lotti :)